Ana Sayfa Yavru Filli boya Nedir? �leti�im
Yavru Filli Boyan�n Fark� Nedir?
Renklerin �ocuklar �zerine Etkisi Nedir?Filli Boya, �ocuklar�n sevdi�i ve odalar�nda g�rmeyi hayal etti�i renkleri belirleyerek, bebek ve �ocuk odalar�nda kullan�labilecek ideal performansa sahip �zel bir boya olan Yavru Filli Boyay� geli�tirdi.

Su bazl�, kokusuz, hijyenik, ipeksi mat olan Yavru Filli Boya�n�n 24 rengi; 0-6 ve 6-12 ya� aras� k�z ve erkek �ocuklar i�in 4 ayr� renk grubundan olu�uyor.

�ocuklar�n kendi hayal d�nyalar�n� istedikleri gibi yaratmalar� i�in �zel olarak belirlenen capcanl� renkler ile bebek ve �ocuk odalar� yeni ba�tan yarat�l�yor.